تاریخ بروز رسانی: شنبه, October 20, 2018 - 11:50
February 14, 2016
چهارمین جلسه ستاد باز آفرینی شهری پایدار استان سیستان و بلوچستان

چهارمین جلسه ستاد باز آفرینی شهری پایدار استان سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان، چهارمین جلسه ستاد استانی باز آفرینی شهری پایدار مورخ 21/11/94 در محل دفتر استاندار با حضور دکتر متمول معاون سازماندهی و بهسازی بازآفرینی شهری شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی ایران ، مهندس مصطفایی مدیر کل دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی پایدار شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران  و کلیه اعضاء تشکیل شد.

این جلسه با هدف بررسی تصویب مطالعات سکونتگاه های غیر رسمی ایرانشهر و بررسی پروژه بلوار ولایت ایرانشهر، تأمین اعتبار اجرایی شدن پروژه های اولویت دار در محلات هدف شهرستان زاهدان و بررسی میزلن تحققات مصوبات ششمین جلسه ستاد ملی کار برگزار شد.

اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: اگر بافت شهرخشن باشد روح و روان انسان را برهم میزند گام به گام و منطبق با جنبه های مادی، فرهنگ سازی بایدپیش رفت ابتدا یک محله را به عنوان  محله هدف مورد توجه قرار داده تغییرات را مشخص تا الگویی شود برای دیگر محلات و مردم تغییررا مشاهده تا میل مشارکت  مردمی ایجاد شود.

وی افزود: چسبندگی به وضع موجود خود مانع ایجاد می کند مهم آماده کردن مردم می باشد که همسویی را روان کنند و طرق دیگر ندارد باید مدل ایجاد کنیم این ظرفیت را در مردم بوجود آوریم. این کار نیاز به ساختار اجتماعی و نهاد سازی دارد که میتوان  با کار فرهنگی و آموزشی آن را انجام داد و اساس کار بر مشارکت پذیری مردم باشد و از طرفی هم پیشگیری و حفظ وضع موجود است.

مشاورین حاضر در جلسه تحقیقات و پژوهش های خود را در ارتباط با ایرانشهر، چابهار و زاهدان مطرح نمودند که استاندار گفت : باید تحقیقات عمیق تر انجام و روی گزینه های اجتماعی بیشتر کار انجام گیرد  در زیر گروه های تخصصی مطرح  و بازبینی شود  نهایتاً بعد از آن نظر خود را در باره این بخش ها اعلام می نمائیم.

 

آدرس ساختمان مركزی:
زاهدان – ميدان شهدا – اداره كل راه و شهرسازی سيستان و بلوچستان
كدپستي : 9813693171
تلفن : 8-05433227056
فكس : 05433234989
آدرس ساختمان شماره 2 (جانبازان):
زاهدان - خيابان دانشگاه – دانشگاه 55
كدپستی : 9813693171
تلفن : 81-05433413280

 

آمار بازدید

اشتراک خبرنامه

مشترک نشریه اداره کل راه و شهرسازی استان شوید.

فید پورتال